Reviews
Patrick volgde trainingen bij Klict! Het resultaat, een 5e plek bij de WorldSkills Jan Baaijens KAM manager, Paree B.V.
Menu
 • 41321 - Storingsmonteur Coax Wijknet

  Doelgroep

  Monteurs die een kabeltelevisie wijknet gaan beheren en onderhouden. (preventief en correctief)

  Duur
  3 dagen
  Groepsgrootte
  8 cursisten

  Cursusopbouw

  Interpreteren en lezen van de documentatie zoals in de cursusdoelen is omschreven Coaxkabels, de opbouw ervan en de belangrijkste eigenschappen Effecten van kabelschade Rekenen met decibellen Definitie en oorzaken van CPD begrijpen en dit voorkomen Meten van signaalniveaus, stroom en spanning Meten met een TDR, (kabels pulsen) aflezen en interpretaties van de meetgegevens Meten van kabellengtes, kabelsluitingen, open einden en ingewaterde kabels Beoordelen van een kastconfiguratie Aanleveren van een meetrapport van een EV en een lijst met kabellengtes van huisaansluitkabels Bij de cursus ontvangt de deelnemer een lesboek met de gebruikte presentatiemiddelen maar ook met uitgeschreven leerstof en eventuele verdieping. Het gebruik van diverse practicummaterialen en gereedschappen is bij de cursus inbegrepen.

  Cursusdoelen

  • Aan het eind van de cursus is de deelnemer in staat om:
  • de documentatie van het wijknet te kunnen lezen en interpreteren. Denk aan civieltechnische tekeningen, installatietechnische tekeningen, blokschema’s en ministerlijsten .
  • revisie aan te leveren met betrekking tot bovenstaande documentatie.
  • de belangrijkste eigenschappen van een coax kabel, zoals demping, karakteristieke impedantie en hf- dichtheid, te beschrijven.
  • de effecten van de diverse soorten kabelschade te omschrijven en deze schades met behulp van een TDR op te sporen.
  • in staat om met behulp van de documentatie een functionele inspectie uit te voeren van de apparatuur in de straatkasten.
  • de montage van apparatuur, connectoren en koppelingen te beoordelen.
  • te omschrijven wat CPD is en hoe het wordt veroorzaakt.
  • de diverse componenten in een straatkast te monteren en aan te sluiten conform een blokschema en een opbouwtekening.

  Praktijkomgeving

  Evaluatiepunten

  Afsluiting

  Na het volgen van de cursus zal de deelnemer voldoende kennis en vaardigheden moeten hebben om storingen in een coax wijknet op te sporen en te verhelpen. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname en heeft hij voldoende kennis en vaardigheden opgedaan om het praktijk en theorie examen SECT 1C-COAX te kunnen uitvoeren.

  Voorkennis

  De deelnemer dient de kennis en kunde van Klict cursus 31224 te hebben Verder dient de deelnemer een opleiding elektrotechniek, niveau 3/4, te hebben afgerond. Hij heeft bij voorkeur enige praktische ervaring van een wijknet.

  Prijzen

  € 957,00 excl. btw per persoon
  € 6.024,00 excl. btw per groep van maximaal 8 personen

  Inschrijven

  Versturen

www.klict.nl