Reviews
Patrick volgde trainingen bij Klict! Het resultaat, een 5e plek bij de WorldSkills Jan Baaijens KAM manager, Paree B.V.
Menu
 • 51121 - Engineer Coax Wijknet

  Doelgroep

  Medewerkers die zich bezig (gaan) houden met het ontwerpen van coax wijknet en meer willen weten van de toegepaste technieken in een kabeltelevisienet.

  Duur
  3 dagen
  Groepsgrootte
  8 cursisten

  Cursusopbouw

  Gedurende de cursus werkt de deelnemer een aantal praktische cases uit waarbij kleine, middelgrote en grote bekabelinginfrastructuren aan bod komen. De cursus is inclusief een examentraining.

  Cursusdoelen

  • Aan het eind van de cursus is de deelnemer in staat om:
  • bekabelinginfrastructuren voor CATV (wijk)netwerken gestructureerd te ontwerpen.
  • de engineering uit te voeren voor het maken van ontwerpen van bekabelinginfrastructuren.
  • een goed civiel ontwerp te maken, waarbij rekening wordt gehouden met de lokale omstandigheden, vergunningen en wettelijke bepalingen en ontwerpvoorschriften. Hierbij wordt ook rekening gehouden met bijkomende kosten en de faalkans. (MTTR en MTBF)
  • keuze van materialen en ontwerpen van bekabelinginfrastructuren te maken.
  • cases te maken op basis van ontwerpen en ontwerpvoorschriften van verschillende opdrachtgevers en typen bekabelinginfrastructuur.
  • kantelpunt-berekeningen en calculatiemodellen te maken om de meest economische oplossing te bepalen.

  Praktijkomgeving

  Evaluatiepunten

  Afsluiting

  De cursist zal na het volgen van de cursus voldoende kennis en kunde opgedaan moeten hebben om een coax wijknet te ontwerpen. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname en heeft hij voldoende kennis opgedaan om het SECT (casus) examen SECT 1A-HFC te kunnen uitvoeren.

  Voorkennis

  De deelnemer moet een opleiding elektrotechniek, niveau 4, hebben afgerond. Hij is op de hoogte van de belangrijkste eigenschappen van componenten en bekabeling voor infrastructuren op het niveau van Technicus Coax Wijknet.

  Prijzen

  € 957,00 excl. btw per persoon
  € 6.024,00 excl. btw per groep van maximaal 8 personen

  Inschrijven

  Versturen

www.klict.nl