Reviews
Patrick volgde trainingen bij Klict! Het resultaat, een 5e plek bij de WorldSkills Jan Baaijens KAM manager, Paree B.V.
Menu
 • J31230 - Monteur Glasvezel Lassen, groot laswerk CKB Certified

  Doelgroep

  De glasvezelmonteur die zijn lasvaardigheden verder wil verbreden naar uitgebreide las werkzaamheden in de glasvezelinfrastructuur. De werkzaamheden richten zich op boven- en ondergronds laswerk in doorvoer –en aftakpunten en centrales.

  Duur
  3 dagen
  Groepsgrootte
  8 cursisten

  Cursusopbouw

  In deze cursus gaat de deelnemer zijn kennis en kunde verder uitbreiden. Glasvezel closures dienen zelfstandig te worden afgewerkt m.b.v. diverse lasplannen en/of las schema's. Het maken van aftak lassen waarbij een windowcut dient te worden gerealiseerd in zowel kabel als tube dient eigen te worden gemaakt. Alle werkzaamheden vinden plaats in diverse closures welke de grote providers gebruiken in hun netwerken.

  Cursusdoelen

  • Aan het eind van de cursus is de cursist in staat om:
  • veilig glasvezels te verwerken en te werken met actieve glasvezelverbindingen.
  • classificaties van optische zenders te herkennen.
  • het principe van een fusielasmachine uit te leggen.
  • verschillen tussen fusielasmachines te herkennen en hiermee om te gaan.
  • fusielasmachines te bedienen voor standaard en voor specifieke vezels. Gebruik te maken van volautomatische lasprogramma’s, lasmachines in te stellen voor afwijkende en verschillende vezels.
  • de cleave-kwaliteit van diverse cleavers te beoordelen.
  • onderhoud te plegen op cleave-gereedschappen en lasapparatuur.
  • te werken met de juiste gereedschappen voor het openen van tubes. (windowcut) Het voorbereiden van kabels e.d. dient qua kennis en ervaring aanwezig te zijn.
  • vezels verantwoord op te bergen en te managen in lascassettes.
  • d.m.v. lasschema’s en lasopdrachten deze zelfstandig te interpreteren, uit te voeren en op te leveren.
  • kabels in te voeren en tubes te routeren in verschillende soorten behuizingen zoals GU1, GCO2, FIAM etc.

  Praktijkomgeving

  Evaluatiepunten

  Afsluiting

  De deelnemer krijgt bij voldoende resultaat een bewijs van deelname. Aan het eind van de cursus wordt zowel een theoretisch – als een praktisch examen afgenomen. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het KLICT® certificaat: Gecertificeerd Monteur Lassen glasvezel infrastructuren, groot laswerk. In combinatie met de certificeringen Klict 31220 en Klict 31223 ontvangt de deelnemer het KLICT® certificaat: Gecertificeerd Monteur All-Round glasvezel lassen.

  Voorkennis

  Van de deelnemers wordt verwacht dat zij een technische achtergrond op VMBO niveau 3 bezitten of in ieder geval affiniteit hebben met het vakgebied. Voor deze training is de basiskennis glasvezeltechniek op het niveau FttH (KLICT 31220) vereist en dient de cursus 31223 (Monteur glasvezellassen AP/DP) te zijn gevolgd. Affiniteit met glasvezel gerelateerde projecten en enige praktijkervaring binnen infrastructurele projecten is wenselijk.

  Prijzen

  € 991,00 excl. btw per persoon
  € 6.240,00 excl. btw per groep van maximaal 8 personen

  Inschrijven

  Versturen

www.klict.nl