Reviews
Patrick volgde trainingen bij Klict! Het resultaat, een 5e plek bij de WorldSkills Jan Baaijens KAM manager, Paree B.V.
Menu
 • N41326 - (OTDR) Meten Glasvezel (geen theorie verdieping) CKB Certified

  Doelgroep

  Glasvezel technici die hun glasvezelkennis willen uitbreiden tot het niveau van technicus en zich bezig (gaan) houden met het beheren en onderhouden (preventief en correctief) van glasvezel bekabeling infrastructuren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van optische meetinstrumenten om glasvezel bekabelingen op te opleveren, storingen te analyseren en oplossingen aan te dragen. Het te behalen certificaat heeft een geldigheid van 5 jaar en wordt o.a. door het CKB erkend.

  Duur
  2 dagen
  Groepsgrootte
  8 cursisten

  Cursusopbouw

  In deze cursus leert de deelnemer om te gaan met moderne meetapparatuur en inspectiehulpmiddelen voor het meten van glasvezelverbindingen in Telecom-, CATV en Datanetwerken. In de cursus wordt moderne meetapparatuur gebruikt. Ook wordt uitgebreid ingegaan op het gebruik van inspectiemiddelen, de instellingen van OTDR- en dempingmeetsets en het analyseren van de meetresultaten t.b.v. een meetrapportage of storingsanalyse. Aan de hand van de opgedane theoretische kennis gaat de cursist in een praktijkomgeving aan de gang. Hier leert de cursist glasvezeltrajecten in kaart te brengen en op te leveren, storingen op te sporen in diverse situaties, zoals in een lasmof, een AP omgeving en een FttH omgeving, deze te analyseren en de oplossing aan te dragen.

  Cursusdoelen

  • Aan het eind van de cursus is de cursist in staat om:
  • veilig te werken in glasvezelnetwerken en om te gaan met actieve glasvezelverbindingen.
  • classificaties en risico’s van het werken met optische laserlichtbronnen te kennen en hier verantwoord op te anticiperen.
  • de werking van een optische transmissieverbinding te verklaren.
  • optical Power metingen te doen. (eigenschappen van zenders en ontvangers, powerbudget, referentiebepaling, gebruik meetsnoeren en Mandrelspoel, analyse meetresultaten)
  • de belangrijke eigenschappen en instellingen van de OTDRte kennen en toe te passen. (dynamisch bereik, dode zone, groepsbrekingsindex, pulsbreedte en afstand, demping vezel, reflectie (Fresnel en Rayleigh), meettijd, methode gemiddelde bepaling, meetmethode TPA en LSA, gebruik markers, gebruik van filters)
  • te meten met de OTDR, de apparatuur in te stellen. (gebruik makend van het reflectogram (trace), de meetresultaten, dempingpunten, gainer, ghost)
  • op lasdemping, breuk of beschadiging, connectordemping te herkennen.
  • storingen in glasvezelverbindingen m.b.v. optische meetapparatuur te zoeken.
  • meetrapportages aan te leveren en deze te interpreteren.

  Praktijkomgeving

  De cursist dient zelfstandig in verschillende omgevingen diverse meetopdrachten uit te voeren. Hiervoor zijn meerdere typen meetinstrumenten nodig. Er zijn zowel storingzoek- opdrachten als opleveringopdrachten.

  Evaluatiepunten

  • Theorie: basiskennis glasvezeltechniek, toegepaste materialen, veiligheid, meetinstrumenten, meetinterpretaties, meetprincipes
  • Testen: werking en instellen van de meetinstrumenten
  • Storing zoeken: logische benadering en interpretatie meetgegevens (werkvolgorde, gebruik documentatie, gebruik meetapparatuur)
  • Algemeen: werkvolgorde, veiligheid, afwerking en oplevering (efficiënt, netjes en veilig werken, gebruik van meetinstrumenten en inspectiemiddelen)

  Afsluiting

  De deelnemer krijgt bij voldoende resultaat een bewijs van deelname. Aan het eind van de cursus wordt zowel een theoretisch – als een praktisch examen afgenomen. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het KLICT® certificaat: Meten glasvezel Infrastructuren. De deelnemer is tevens voorbereid op deelname aan de Cito praktijk examen SECT 1C-GLAS.

  Voorkennis

  De deelnemer dient in het bezit te zijn van het certificaat Klict 31324 Basiskennis glasvezeltechnieken. Andes dient de deelnemer beter de cursus Klict 41323 te kiezen. Het voorkennis/ervaringsniveau is gelijk aan elektrotechniek, niveau 3/4. De cursist heeft bij voorkeur enige praktische ervaring. Het is aan te bevelen om vooraf de cursus KLICT 31220 en/of KLICT 31221 te volgen.

  Prijzen

  € 686,00 excl. btw per persoon
  € 4.320,00 excl. btw per groep van maximaal 8 personen

  Inschrijven

  Versturen

www.klict.nl