Reviews
Patrick volgde trainingen bij Klict! Het resultaat, een 5e plek bij de WorldSkills Jan Baaijens KAM manager, Paree B.V.
Menu
 • S31320 - Toegepaste Glasvezel meettechnieken in een PoP locatie

  Doelgroep

  Medewerkers die zich vanuit de PoP bezig (gaan) houden met het meten en opleveren van glasvezel bekabeling infrastructuren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van optische meetinstrumenten om glasvezel bekabelingen op te opleveren, storingen te analyseren en oplossingen aan te dragen.

  Duur
  1 dagen
  Groepsgrootte
  8 cursisten

  Cursusopbouw

  In deze cursus leert de deelnemer om te gaan met moderne meetapparatuur en inspectiehulpmiddelen voor het meten van glasvezelverbindingen. In de cursus wordt moderne meetapparatuur gebruikt. Ook wordt uitgebreid ingegaan op het gebruik van inspectiemiddelen, de instelling van OTDR- en dempingmeetsets. Aan de hand van de opgedane theoretische kennis gaat de cursist in een praktijkomgeving aan het werk. Hier leert de cursist glasvezeltrajecten op te leveren en eenvoudige storingen op te sporen.

  Cursusdoelen

  • Aan het eind van de cursus is de cursist in staat om:
  • veilig te werken in glasvezelnetwerken en om te gaan met actieve glasvezelverbindingen.
  • classificaties en risico’s van het werken met optische laserlichtbronnen te kennen en hier verantwoord op te anticiperen.
  • typen vezels, toepassingen en eigenschappen van kabels te herkennen en toe te passen.
  • de eigenschappen van de Visual Fault Locator (lichtpen) en de Traffictester te kennen en toe te passen.
  • optical Power metingen te doen. (eigenschappen van zenders en ontvangers, powerbudget, referentiebepaling, gebruik meetsnoeren)
  • eigenschappen van lasverbindingen te kennen. (standaard demping- en reflectiewaarden)
  • eigenschappen van connectoren , PC en APC, te kennen.
  • connectoren en koppelbussen te inspecteren, te reinigen en te behandelen.
  • de basis eigenschappen van een OTDR-meter te kennen en toe te passen.
  • de belangrijke eigenschappen en instellingen van de OTDR te kennen en toe te passen. (dode zone, groepsbrekingsindex, pulsbreedte en afstand, demping vezel, reflectie, meettijd, meetmethode TPA en LSA, gebruik markers)
  • te meten met de OTDR, de apparatuur in te stellen. (gebruik makend van het reflectogram (trace), de meetresultaten, dempingpunten, gainer, ghost)
  • op lasdemping, breuk of beschadiging, connectordemping te herkennen.
  • eenvoudige meetrapportages aan te leveren en deze te interpreteren.

  Praktijkomgeving

  Evaluatiepunten

  Afsluiting

  De deelnemer krijgt bij voldoende resultaat een bewijs van deelname.

  Voorkennis

  Van de deelnemers wordt verwacht dat zij een elektrotechnische achtergrond bezitten op VMBO-/ LBO- niveau of in ieder geval affiniteit hebben met het vakgebied. Kennis en ervaring met het afwerken en monteren van glasvezelverbindingen is niet vereist.

  Prijzen

  € 326,00 excl. btw per persoon
  € 2.048,00 excl. btw per groep van maximaal 8 personen

  Inschrijven

  Versturen

www.klict.nl