Reviews
Patrick volgde trainingen bij Klict! Het resultaat, een 5e plek bij de WorldSkills Jan Baaijens KAM manager, Paree B.V.
Menu
 • A21221 - SECT 1B-HAS Installatie Coax Woning

  Doelgroep

  Monteurs die zich bezig (gaan) houden met het maken van huisaansluitingen in een kabeltelevisienet. In de cursus SECT 1B-HAS worden praktische vaardigheden geleerd om een coax huisaansluiting verantwoord aan te leggen en af te monteren. In de cursus worden de onderwerpen aan de hand van de SECT eindtermen behandeld. De cursist is na het volgen van de cursus voorbereid op het praktijk examen SECT 1B-HAS.

  Duur
  1 dagen
  Groepsgrootte
  8 cursisten

  Cursusopbouw

  - Historie van het coax netwerk - Opbouw van het huidige moderne HFC netwerk - Componenten en hun functionaliteit in het huidige CAI Wijknet - Werken met hedendaagse moderne gereedschappen - Op juiste wijze toepassen van gereedschappen - Voorbereiden van diverse coax kabels - Monteren van connectoren d.m.v. krimp en perstechnieken - Monteren en plaatsen van diverse AOP huisaansluitingen - Bij de cursus ontvangt de deelnemer een lesboek met de gebruikte presentatiemiddelen maar ook met uitgeschreven leerstof en eventuele verdieping. - Het gebruik van diverse practicummaterialen en gereedschappen is bij de cursus inbegrepen.

  Cursusdoelen

  • Na de cursus is de deelnemer in staat om:
  • de diverse componenten in het “wijknet” van een kabeltelevisienet te benoemen, te herkennen en een globale beschrijving van hun functie te geven.
  • diverse AOP’s (huisaansluitingen) af te monteren in een meterkast conform de daarvoor geldende voorschriften.
  • gebruikelijke connectoren en koppelingen te monteren conform de geldende voorschriften.
  • zich goed voor te bereiden op het praktijk examen SECT 1B-HAS.

  Praktijkomgeving

  De monteur dient m.b.v. een tekening met hierop de nieuwbouwsituatie (woning en EV-kast) en de mini-sterlijst zelfstandig, in een zelf te bepalen volgorde een verbinding te realiseren van de EV-kast tot in de meterkast. Hij dient de kabelbundel in de straatkast in te voeren en de huisaansluitkabel op correcte wijze naar de woning te leggen. De huisaansluitkabel dient te worden ingevoerd in de meterkast om daarna te worden afgewerkt op een AOP.

  Evaluatiepunten

  Afsluiting

  Na het volgen van de cursus zal de deelnemer voldoende kennis en vaardigheden moeten hebben om een CAI COAX verbinding in woningen verantwoord aan te leggen en af te werken. De deelnemer krijgt bij voldoende resultaat een bewijs van deelname en is voorbereid op deelname aan het praktijk examen SECT 1B-HAS.

  Voorkennis

  Het is wenselijk dat de deelnemers een elektrotechnische achtergrond bezitten op MBO nivo 2 of in ieder geval affiniteit hebben met het vakgebied. Enige ervaring in de markt is aan te bevelen maar niet noodzakelijk.

  Prijzen

  € 326,00 excl. btw per persoon
  € 2.048,00 excl. btw per groep van maximaal 8 personen

  Inschrijven

  Versturen

www.klict.nl