Reviews
Patrick volgde trainingen bij Klict! Het resultaat, een 5e plek bij de WorldSkills Jan Baaijens KAM manager, Paree B.V.
Menu
 • Q51120 - SECT 1A-HFC Ontwerp en advies Wijknet

  Doelgroep

  Medewerkers die zich bezig (gaan) houden met het ontwerpen van een coax wijknet en meer willen weten van de toegepaste technieken in een kabeltelevisienet.

  Duur
  3 dagen
  Groepsgrootte
  8 cursisten

  Cursusopbouw

  Gedurende de cursus werkt de deelnemer een aantal praktische cases uit waarbij kleine, middelgrote en grote bekabeling infrastructuren aan bod komen. De cursus is inclusief een examentraining.

  Cursusdoelen

  • Aan het eind van de cursus is de deelnemer in staat om:
  • bekabelinginfrastructuren voor CATV (wijk)netwerken gestructureerd te ontwerpen.
  • de engineering uit te voeren voor het maken van ontwerpen van bekabeling infrastructuren.
  • een goed civiel ontwerp te maken, waarbij rekening wordt gehouden met de lokale omstandigheden, vergunningen, wettelijke bepalingen en ontwerpvoorschriften. Hierbij wordt rekening gehouden met bijkomende kosten en de faalkans. (MTTR en MTBF)
  • keuze van materialen en ontwerpen van bekabelinginfrastructuren te maken.
  • cases op basis van ontwerpen en ontwerpvoorschriften van verschillende opdrachtgevers en typen bekabeling infrastructuur te maken.
  • kantelpunt berekeningen en calculatiemodellen te maken om de meest economische oplossing te bepalen.

  Praktijkomgeving

  Evaluatiepunten

  Afsluiting

  De deelnemer krijgt bij voldoende resultaat een bewijs van deelname en is voorbereid op deelname aan het SECT (casus) examen SECT 1A-HFC.

  Voorkennis

  De deelnemer moet een opleiding elektrotechniek, niveau 4, hebben afgerond. De cursist is op de hoogte van de belangrijkste eigenschappen van componenten en bekabeling voor infrastructuren op het niveau van Installeren bekabeling infrastructuren WAN (SECT 1B) en Installeren netwerk infrastructuren WAN (SECT 2B-COAX).

  Prijzen

  € 957,00 excl. btw per persoon
  € 6.024,00 excl. btw per groep van maximaal 8 personen
  Staat gepland op 9, 16 en 23 maart 2017 te Ophemert.

  Inschrijven

  Versturen

www.klict.nl