Reviews
Patrick volgde trainingen bij Klict! Het resultaat, een 5e plek bij de WorldSkills Jan Baaijens KAM manager, Paree B.V.
Menu
 • S41340 - SECT 2C-HFC Beheer en onderhoud Glasvezel en Coax Hoofdnet

  Doelgroep

  De technicus, die zich bezig (gaat) houden met het beheren en onderhouden (preventief en correctief) van WAN netwerk infrastructuren in een kabeltelevisienet.

  Duur
  3 dagen
  Groepsgrootte
  8 cursisten

  Cursusopbouw

  De cursus is opgebouwd uit theoretische en praktische delen, waarbij de cursist onder andere een beeld krijgt van de werkomgeving. In het theoretische gedeelte wordt de deelnemer kennis bijgebracht met betrekking tot de theorie, die ten grondslag ligt aan de netwerkopbouw en de diensten, die daarover geleverd worden. Hij krijgt inzicht in netwerkopbouw, gebruikte modulatietechnieken en protocollen zoals voor DTV, DOCSIS en VoIP. Verder wordt uitgelegd hoe om te gaan met een sweepset, spectrum analyse en hoe te meten aan de televoeding. In het praktijkgedeelte gaat de cursist aan de hand van aangeleverde documentatie een modificatie voorbereiden en uitvoeren. Hij levert de installatie weer werkend en correct ingeregeld op. Er wordt hem een case gegeven met een klantstoring, die hij met behulp van de documentatie en door te meten, op moet lossen.

  Cursusdoelen

  • Aan het eind van de cursus is de deelnemer in staat om:
  • de opbouw van een Hybride Fiber Coax (HFC) net inclusief de functie van de diverse delen te beschrijven.
  • de in de kabeltelevisie gebruikte modulatie technieken te beschrijven.
  • het retourpad met de daarin mogelijke concepten, de specifieke aandachtspunten en de gebruikte componenten te beschrijven.
  • de theoretische basis, die ten grondslag ligt aan de via het kabeltelevisienet aangeboden diensten, in hoofdlijnen te verklaren. Het betreft analoge TV, DTV, Datanetwerken, DOCSIS en VoIP.
  • de energievoorziening in het coaxdeel van het net te beschrijven en hier metingen aan uit te voeren.
  • om te gaan met de multimeter, een sweepset en de spectrumanalyzer.
  • een middelgrote modificatie uit te voeren. Hiervoor is hij in staat de juiste documentatie te verzamelen, het montage werk uit te voeren en de apparatuur aan te sluiten en in te regelen volgens de geldende voorschriften.
  • een storing in het netwerk te kunnen lokaliseren, analyseren en verhelpen.

  Praktijkomgeving

  Evaluatiepunten

  Afsluiting

  De deelnemer krijgt bij voldoende resultaat een bewijs van deelname en is voorbereid op deelname aan de theorie en praktijk case SECT 2C-HFC.

  Voorkennis

  controleren van de kastconfiguratie met behulp van een blokschema (maatvoering, aansluitingen, aarding, televoeding, gebruikte schroeven) controle afwerking, bepalen van de lengte (maatvoering, bramen, scheef geknipt, maatvoering, kern, -scherm en mantelafwerking, trekontlasting, conform mini-sterlijst, afsluitweerstanden) werking en afregeling van de versterker (signaal en voeding, vaststellen werking, correcte afregeling, afsluiten versterker) logische benadering en interpretatie meetgegevens (werkvolgorde, gebruik documentatie, gebruik meetapparatuur) werkvolgorde, veiligheid, afwerking en oplevering (efficiënt, netjes en veilig werken, gebruik van gereedschap en materiaal, coderingen op kabels en kasten) De deelnemer heeft bij voorkeur enige praktische ervaring en kennis op het niveau van de cursussen KLICT 41241 (SECT-2B) en KLICT 41324 (SECT-1C). Het voorkennis/ervaringsniveau moet gelijk zijn aan elektrotechniek niveau 3/4.

  Prijzen

  € 957,00 excl. btw per persoon
  € 6.024,00 excl. btw per groep van maximaal 8 personen

  Inschrijven

  Versturen

www.klict.nl