Cursus 21222 – SECT B2

Basis Coax Opfris Installatiewerkzaamheden Wijkaftaknet

Terug naar cursusoverzicht

DUUR:
GROEP:
0,5 dagen
max 8 personen
PER PERSOON:
PER GROEP:
€ 170,00
€ 1.120,00
DUUR:
GROEP:
0,5 dagen
max 8 personen
PER PERSOON:
PER GROEP:
€ 170,00
€ 1.120,00

Inleiding

In de opfriscursus SECT B2 worden algemene voornamelijk praktische vaardigheden geleerd om coax verbindingen te realiseren in een CAI wijkaftaknet. Daarnaast wordt geleerd hoe een huisaansluiting verantwoord wordt aangelegd en afgemonteerd. In de cursus worden de onderwerpen aan de hand van de SECT B2 eindtermen behandeld. De cursist is na het volgen van de cursus voorbereid op het praktijk (verlengings) examen SECT B2.

Voor wie

Monteurs die zich bezig houden met het maken van huisaansluitingen in een kabeltelevisienet. Monteurs die hun coax basisvaardigheden moeten opfrissen of uitbreiden ter voorbereiding van het praktijk (verlengings) examen of voor opvolgende modules zoals de module SECT B3.

Doelen

 • Opdrachten op juiste wijze kunnen lezen en interpreteren
 • Opdrachten op juiste wijze kunnen lezen en interpreteren
 • Basisbeginselen van coax kunnen begrijpen en toepassen op de praktijk
 • Diverse coax kabels kunnen aansnijden en repareren
 • Diverse connectoren en koppelingen kunnen monteren
 • Huisaansluitkabels op juiste wijze kunnen leggen
 • Een AOP (huisaansluiting) kunnen afmonteren in een meterkast
 • Lezen en interpreteren van de ministerlijst
 • Huisaansluitkabels op juiste wijze en positie op de multitap kunnen monteren.
 • Aanpassingen kunnen maken en doorgeven op tekeningen en taplijsten

Opbouw

 • Opbouw van het huidige moderne HFC netwerk
 • Opbouw van het huidige moderne HFC netwerk
 • Componenten en hun functionaliteit in het huidige CAI wijkaftaknet
 • Werken met hedendaagse moderne gereedschappen
 • Voorbereiden van diverse coax kabels zoals C3, C6 en C9
 • Monteren van coax connectoren d.m.v. perstechnieken
 • Monteren van diverse coax koppelingen en connector kabels (jumpers)
 • Maken van een ondergrondse coax koppeling
 • Monteren en plaatsen van een AOP in een meterkast
 • Afwerken van een huisaansluitkabel in een eindversterkast, juiste positie op de multitap

Bij de cursus ontvangt de deelnemer een lesboek met de gebruikte presentatiemiddelen maar ook met uitgeschreven leerstof en verdieping.

Het gebruik van diverse practicummaterialen is bij de cursus inbegrepen.

Afsluiting

Na het volgen van de cursus zal de deelnemer voldoende kennis en vaardigheden moeten hebben om een CAI COAX verbinding van een eindversterkast naar een woning verantwoord aan te leggen en af te werken. De deelnemer krijgt bij voldoende resultaat een bewijs van deelname en is voorbereid op het praktijk (verlengings) examen SECT B2. Ook is hij voorbereid om deel te nemen aan de module SECT B3, Installatiewerkzaamheden Wijknet.

Voorkennis

Het is wenselijk dat de deelnemers een elektrotechnische achtergrond bezitten op MBO niveau 2 of in ieder geval affiniteit hebben met het vakgebied. Ervaring op genoemd gebied is voor de opfriscursus een vereiste.

+31 344 652240

De Geer 1A

4061 RP Ophemert