Nu ook STAP subsidie op veel cursussen van Klict

Zie verder onder het hoofdstuk subsidies

Verplichte NEN3140 VOP voor monteurs werkzaam binnen het Ziggo netwerk eenvoudig te volgen

Klict opleidingen heeft speciaal voor medewerkers die werkzaamheden uitvoeren binnen het Ziggo netwerk een NEN3140 VOP ontwikkeld.

Door de invoering van een hogere spanning welke niet meer onder het veilige niveau van 50VAC ligt en het toepassen van stroomvoerende verdelers waarin deze hogere spanning aanwezig is dienen alle mederwerkers voldoende onderricht te worden betreffende werkzaamheden nabij of aan elektrotechnische installaties.

In de cursus wordt aandacht besteed aan het belang van het aanwijzen en de wettelijke verplichtingen die hier ten grondslag liggen. Daarnaast worden eenvoudige basisbegrippen uit de elektrotechniek behandeld en worden de cursisten gewezen op de gevaren met of nabij het werken van stroom en spanning. De cursus module kan in een dagdeel worden gevolgd. Aan het einde wordt een toets afgenomen. De cursisten ontvangen een bewijs van deelname en het behaalde cijfer. Volgens de wet kan de cursist nu door de werkgever worden aangewezen als Voldoende Onderricht Persoon NEN3140.

Meer informatie vindt u onder andere onder de hoofdgroep Cursussen SECT Infra. Het cursusnummer is 32486.

+31 344 652240

De Geer 1A

4061 RP Ophemert