CERTIFICERINGEN

Certificering KLICT®

Veel cursussen kunnen worden afgesloten met een examen. Dit betreffen zowel theorie – als praktijkexamens. Bij voldoende resultaat leidt dit tot een certificaat.
KLICT® certificaten worden ondersteund door opdrachtgevers en fabrikanten en worden erkend als bewijs voor kennis en kunde. De meeste certificaten hebben een geldigheid van 5 jaar.

Stichting CKB

De Stichting Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenleg bedrijven (Stichting CKB) is in 1998 opgericht door opdrachtgevers en aannemers in dekabel- en leidingenbranche met het doel de kwaliteit, veiligheid, milieuzorg en arbeidsomstandigheden van de buizen- en kabellegbedrijven middels certificatie van beheerssystemen te bevorderen. De Stichting doet dit door het beheren van de Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven (CKB), eenregeling om de kwaliteit van bedrijven te borgen. Het logo van de CKB is beschermd en mag niet zonder toestemming van de Stichting CKB worden gebruikt. Certificerende Instellingen zijn verplicht het logo op de certificaten op tenemen, zodat opdrachtgevers en aannemers weten dat een bedrijf gecertificeerd is volgens de CKB-regeling. (www.ckb.nl)

De meeste Glasvezelcursussen van Klict zijn CKB-gecertificeerd. Dit betekent dat het CKB de kwaliteit heeft bekeken en geoordeeld heeft dat deze voldoet aan de door hen gestelde, strenge eisen.

SECT Certificeringen

Inleiding SECT

SECT certificeert technici die verschillende werkzaamheden uitvoeren aan de netwerken van kabelbedrijven of aan de in-huis installatie, zodat het opleidingsniveau van deze technici verder verbetert en de kwaliteit van het kabel- en glasvezelnetwerk gegarandeerd blijft. SECT zorgt er voor dat deze professionals aantoonbaar over dezelfde competenties beschikken en dat zij hun deskundigheid kunnen aan tonen met een certificaat.

Werkwijze SECT

De werkwijze van SECT lijkt op die van het CBR: we verstrekken certificaten, zij laten de opleidingen zelf aan de markt.
Via SECT kunnen aparte certificaten worden behaald met betrekking tot de planning, het ontwerp, de aanleg, het onderhoud en het beheer van glasvezel- en kabelnetwerken. Hiertoe worden voor de te behalen certificaten eindtermen opgesteld waaraan de medewerkers moeten voldoen. Kennis en vaardigheden worden vervolgens getoetst middels examens.

SECT werkt sinds kort ook aan verbreding richting FttH-partijen en wil naast kabelmodules werk gaan maken van fiber-/ FttH modules.

SECT certificaten worden vereist bij werkzaamheden in kabeltelevisie netwerken. De certificering wordt o.a. erkend door onder meer ZIGGO, Delta, UNETO-VNI en NLconnect. CKB, Defensie en Rijkswaterstaat. 

Examens SECT

Om de certificaten te behalen dient u examen te doen. Soms is alleen een praktijkexamen voldoende, soms dient u zowel een praktijk- als een theorie examen te doen en soms is dient u een casusexamen te doen. Onder het kopje cursussen/SECT vindt u bij iedere module de juiste informatie.

Voorbereiding Examens SECT

Op onze lokatie te Sint-Michielsgestel kunnen alle examens worden afgenomen. KLICT heeft ter voorbereiding van de SECT examens, cursussen ontwikkeld op een speciaal daarvoor ontworpen practicum. In deze omgeving doet u ook het examen en bent u beter voorbereidt en bent u alvast vertrouwd.

Heeft u nog vragen neem dan contact op met onze opleidingsadviseur.

Extra informatie kunt u ook vinden op de website van SECT, www.sect.nl.

KLICT® is een geregistreerd Europees handelsmerk.

+31 344 652240

De Geer 1A

4061 RP Ophemert