DOMOTICA

Huisautomatisering is de communicatie tussen allerleielektronische toepassingen in de woonomgeving ten behoeve van bewoners endienstverleners. Klict begeleidt vanaf initiatief en ontwikkeling tot en met deuitvoering van huisautomatisering en bijbehorende technische infrastructuur inwooncomplexen. Hierdoor wordt het wooncomfort en de efficiëntie in deintramurale en extramurale zorg vergroot. Huizen worden levensloopbestendig wateen uitkomst is in de tijd van vergrijzing en het tekort aan mankracht in de zorg.

+31 344 652240

De Geer 1A

4061 RP Ophemert