Cursus 30323

Meten en certificeren Glasvezel Netwerken LAN

Terug naar cursusoverzicht

DUUR:
GROEP:
1 dag
max 8 personen
PER PERSOON:
PER GROEP:
€ 326,00
€ 2.048,00
DUUR:
GROEP:
1 dag
max 8 personen
PER PERSOON:
PER GROEP:
€ 326,00
€ 2.048,00

Inleiding

In de cursus Meten en certificeren Glasvezel netwerken LAN worden eenvoudige praktische en theoretische vaardigheden geleerd om glasvezelverbindingen verantwoord te meten.

Voor wie

Technici die zich bezig (gaan) houden met het meten en opleveren van glasvezelverbindingen in een LAN netwerk.

Doelen

 • Veilig kunnen werken in glasvezelnetwerken
 • Classificaties en risico’s van het werken met optische laserlichtbronnen kennen en hier verantwoord op kunnen anticiperen
 • Opgedane kennis analytisch kunnen gebruiken (golflengtespectrum, optische vensters, reflectie en verstrooiing, dispersie)
 • Typen vezels, hun toepassingen en eigenschappen kunnen herkennen en hier juist mee om kunnen gaan
 • De eigenschappen van een Visual Fault Locator (lichtpen) te kennen en toe kunnen passen
 • Optical power metingen kunnen doen (lossbudget, referentiebepaling, gebruik meetsnoeren en mandrelspoel)
 • Eigenschappen van lasverbindingen kennen (standaard demping- en reflectiewaarden)
 • Eigenschappen van connectoren , PC en APC, kennen
 • Connectoren en koppelbussen kunnen inspecteren, reinigen en op juiste wijze kunnen behandelen
 • Eigenschappen van een OTDR-meter kennen en toe kunnen passen
 • Belangrijke eigenschappen en instellingen van de OTDR kennen en toe kunnen passen (dynamisch bereik, dode zone, groepsbrekingsindex, pulsbreedte en afstand, demping vezel, reflectie (Fresnel en Rayleigh), meettijd, meetmethode TPA en LSA, gebruik markers)
 • Door gebruik te maken van het reflectogram (trace), de meetresultaten kunnen analyseren
 • Lasdemping, breuk of beschadiging en connectordemping kunnen herkennen
 • Meetrapportages voor kunnen bereiden en deze op juiste wijze kunnen interpreteren

Opbouw

 • Behandelen van de theoretische cursusdoelen
 • Behandelen van de praktische cursusdoelen
 • Meten met diverse meetinstrumenten

Bij de cursus ontvangt de deelnemer een lesboek met de gebruikte presentatiemiddelen en daarbij ook met uitgeschreven leerstof en extra verdieping.

Afsluiting

De deelnemer ontvangt bij voldoende resultaat een bewijs van deelname. Indien de deelnemer een verdieping wenst kan de cursus 41323 worden gevolgd. Deze cursus leidt op tot meettechnicus en wordt tevens afgesloten met zowel een praktijk- als een theorie-examen.

Voorkennis

Het voorkennis/ervaringsniveau moet gelijk zijn aan niveau 3/4. Er is bij voorkeur enige praktische ervaring. Ook enige basiskennis van glasvezel dient aanwezig te zijn.

+31 344 652240

De Geer 1A

4061 RP Ophemert