Cursus 31234 – CKB Certified

Monteur All-Round Glasvezeltechnieken

Terug naar cursusoverzicht

DUUR:
GROEP:
9 dagen
max 8 personen
PER PERSOON:
PER GROEP:
€ 2.755,00
€ 17.352,00
DUUR:
GROEP:
9 dagen
max 8 personen
PER PERSOON:
PER GROEP:
€ 2.755,00
€ 17.352,00

Inleiding

In de cursus Monteur All-Round Glasvezel technieken worden voornamelijk praktische en enige theoretische vaardigheden geleerd om glasvezelverbindingen verantwoord te fusielassen in een lasclosure, las/patchkast of las/patchlade. Deze cursus bestaat uit drie deelmodules die ook separaat kunnen worden gevolgd zodat een curruculum kan worden opgebouwd. De deelcursussen zijn 31220, 31223 en 31230.

Voor wie

De glasvezelmonteur die zijn lasvaardigheden verder wil verbreden naar uitgebreide las werkzaamheden in de glasvezelinfrastructuur. De werkzaamheden richten zich op boven- en ondergronds laswerk in doorvoer –en aftakpunten en centrales.

Doelen

 • Classificaties van optische zenders kunnen herkennen
 • Veilig glasvezels kunnen verwerken en kunnen werken met actieve glasvezelverbindingen
 • Principes van een fusielasmachine uit kunnen leggen en verschillende typen kunnen herkennen
 • Fusielasmachines kunnen bedienen voor standaard en voor specifieke vezels
 • Volautomatische lasprogramma’s en lasmachines in kunnen stellen voor afwijkende en verschillende vezels
 • De cleave-kwaliteit van diverse cleavers kunnen beoordelen
 • Onderhoud kunnen plegen aan cleave-gereedschappen en lasapparatuur
 • Kunnen werken met gereedschappen voor het strippen en schoonmaken van kabels, tubes en coated glasvezels
 • Vezels verantwoord op kunnen bergen en te managen in lascassettes
 • Diverse lasbeschermers kunnen aanbrengen (m.b.v. krimpoven en ANT-pers)
 • Kabels kunnen invoeren en tubes kunnen routeren in verschillende soorten behuizingen
 • Kunnen maken van windowcut lassen in zowel kabel als tubes
 • Lasschema’s kunnen lezen en de juiste glasvezels kunnen uitlassen

Opbouw

 • Behandelen van de theoretische cursusdoelen
 • Behandelen van de praktische cursusdoelen
 • Oefenen van de aangeleerde vaardigheden

Bij de cursus ontvangt de deelnemer een lesboek met de gebruikte presentatiemiddelen en daarbij ook met uitgeschreven leerstof en extra verdieping.

Afsluiting

De deelnemer krijgt bij voldoende resultaat een bewijs van deelname. Aan het eind van de cursus wordt zowel een theoretisch – als een praktisch examen afgenomen. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het KLICT® certificaat: Gecertificeerd Monteur All-Round glasvezeltechnieken.

Voorkennis

Het voorkennis/ervaringsniveau moet gelijk zijn aan niveau 3.

+31 344 652240

De Geer 1A

4061 RP Ophemert