Cursus 31320

(OTDR) Meten Glasvezel in een Pop Locatie

Terug naar cursusoverzicht

DUUR:
GROEP:
1 dag
max 8 personen
PER PERSOON:
PER GROEP:
€ 326,00
€ 2.048,00
DUUR:
GROEP:
1 dag
max 8 personen
PER PERSOON:
PER GROEP:
€ 326,00
€ 2.048,00

Inleiding

In de cursus OTDR meten Glasvezel in een PoP locatie worden praktische en theoretische vaardigheden geleerd om FttH glasvezelverbindingen verantwoord op te leveren en eenvoudige storingen te vinden en op te lossen. 

Voor wie

Medewerkers die zich vanuit de PoP bezig (gaan) houden met het meten
en opleveren van een FttH glasvezelnetwerk. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van optische meetinstrumenten om glasvezel bekabelingen
op te opleveren, storingen te analyseren en oplossingen aan te dragen.

Doelen

 • Veilig kunnen werken in glasvezelnetwerken
 • Classificaties en risico’s van het werken met optische laserlichtbronnen kennen en hier verantwoord op kunnen anticiperen
 • Typen vezels, hun toepassingen en eigenschappen kunnen herkennen en hier juist mee om kunnen gaan
 • De eigenschappen van een Visual Fault Locator (lichtpen) kennen en toe kunnen passen
 • Optical power metingen kunnen doen, powerbudget kunnen bepalen, gebruik meetsnoeren
 • Eigenschappen van lasverbindingen kennen (standaard demping- en reflectiewaarden)
 • Eigenschappen van connectoren , PC en APC, kunnen benoemen
 • Connectoren en koppelbussen kunnen inspecteren, reinigen en op juiste wijze kunnen behandelen
 • Basis instellingen van de OTDR kennen en toe kunnen passen (dynamisch bereik, dode zone, groepsbrekingsindex, pulsbreedte en afstand, demping vezel, reflectie (Fresnel en Rayleigh), meettijd, meetmethode TPA en LSA, gebruik markers)
 • Door gebruik te maken van het reflectogram (trace), de meetresultaten kunnen analyseren
 • Lasdemping, breuk of beschadiging en connectordemping kunnen herkennen
 • Eenvoudige storingen in glasvezelverbindingen m.b.v. optische meetapparatuur kunnen zoeken
 • Eenvoudige meetrapportage kunnen aanleveren

Opbouw

 • behandelen van de theoretische cursusdoelen
 • behandelen van de praktische cursusdoelen
 • meten met diverse meetinstrumenten
 • maken van een theorie examen en een praktijk examen

Bij de cursus ontvangt de deelnemer een lesboek met de gebruikte presentatiemiddelen en daarbij ook met uitgeschreven leerstof en extra verdieping.

Afsluiting

Na het volgen van de cursus zal de deelnemer voldoende kennis moeten hebben om een FttH glasvezelnetwerk op te leveren en eenvoudige storingen op te lossen. De deelnemer ontvangt na afloop een bewijs van deelname. Voor een gecertificeerde cursus meettechnicus zie cursus 41323 of 41326.

Voorkennis

Het is aan te raden om voldoende basiskennis glasvezel te hebben (zie cursus 31222 of 31324). Het voorkennis niveau moet gelijk zijn aan niveau 2/3. 

+31 344 652240

De Geer 1A

4061 RP Ophemert