Cursus 32486

NEN3140 voor Voldoende Onderricht Persoon (Ziggo) incl. certificering

Terug naar cursusoverzicht

DUUR:
GROEP:
0,5 dagen
max 12 personen
PER PERSOON:
PER GROEP:
€ 125,00
€ 990,00
DUUR:
GROEP:
0,5 dagen
max 12 personen
PER PERSOON:
PER GROEP:
€ 125,00
€ 990,00

Inleiding

In de cursus NEN3140 voor Voldoende Onderricht Persoon wordt gewezen op de risico’s die aanwezig zijn bij het werken met en nabij electrotechnische installaties waarbij ze te maken krijgen met niet meer veilige spanningen.

Voor wie

De monteur, die zich bezighoudt met werkzaamheden op plekken waar een elektrotechnisch risico aanwezig is. In centrales, wijkcentra, maar ook in groep- en eindversterkerkasten is Televoeding aanwezig. Nieuwe installaties kunnen worden gevoed met een niet meer veilige spanning van meer dan 50VAC. Daarbij worden steeds vaker stroomvoerende verdelers gebruikt welke dus ook 50VAC doorlaten vanuit de groepsversterker naar alle eindversterkers. Het is daarom verplicht dat medewerkers voldoende onderricht worden betreffende elektrotechnische risico’s.

Doelen

  • Veilig kunnen werken nabij elektrotechnische installaties waarbij onveilige spanningen kunnen voorkomen.

Opbouw

  • De cursist gaat als medewerker aan het werk op plekken waar een elektrotechnisch risico aanwezig is. Van hem wordt verwacht dat hij zijn takenpakket veilig kan uitvoeren en de mogelijke gevaren die verbonden zijn aan zijn werkzaamheden na instructie herkent. De cursist wordt geïnformeerd over de wettelijke verplichtingen die ten grondslag liggen aan het toepassen van de NEN 3140 binnen het bedrijf waar de cursist werkzaam is. Aandacht zal worden gegeven aan de basisbegrippen uit de elektrotechniek. Tevens zal worden ingegaan op de elektrotechnische risico’s tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. Het belang van het aanwijsbeleid binnen een organisatie begrijpen en het belang van procedures doorzien en weten op te volgen.
  • Bij de cursus ontvangt de deelnemer een lesboek met de gebruikte presentatiemiddelen.

Bij de cursus ontvangt de deelnemer een lesboek met de gebruikte presentatiemiddelen maar ook met uitgeschreven leerstof en verdieping.

Het gebruik van diverse practicummaterialen is bij de cursus inbegrepen.

Afsluiting

Na het volgen van de cursus zal de deelnemer voldoende kennis en vaardigheden moeten hebben om een CAI COAX verbinding van een eindversterkast naar een woning verantwoord aan te leggen en af te werken. De deelnemer krijgt bij voldoende resultaat een bewijs van deelname en is voorbereid op het praktijk (verlengings) examen SECT B2. Ook is hij voorbereid om deel te nemen aan de module SECT B3, Installatiewerkzaamheden Wijknet.

Voorkennis

Het is wenselijk dat de deelnemers een elektrotechnische achtergrond bezitten op MBO niveau 2 of in ieder geval affiniteit hebben met het vakgebied. Ervaring op genoemd gebied is voor de opfriscursus een vereiste.

+31 344 652240

De Geer 1A

4061 RP Ophemert