Cursus 41243 – SECT C3

Installatie- en configuratie/inregelwerkzaamheden Wijknet

Terug naar cursusoverzicht

DUUR:
GROEP:
3 dagen
max 8 personen
PER PERSOON:
PER GROEP:
€ 935,00
€ 5.885,00
DUUR:
GROEP:
3 dagen
max 8 personen
PER PERSOON:
PER GROEP:
€ 935,00
€ 5.885,00

Inleiding

In de cursus Installatie- en configuratie/inregel werkzaamheden Wijkvoedingsnet worden praktische vaardigheden en theoretische kennis geleerd om een coax wijkvoedingsnet verantwoord te configureren, af te regelen en op te leveren. In de cursus worden de onderwerpen aan de hand van de SECT eindtermen behandeld. De cursist is na het volgen van de cursus voorbereid op het praktijk examen en het theorie examen SECT C3.

Voor wie

Monteurs die zich bezig (gaan) houden met het afregelen en opleveren van een wijkvoedingsnet en zich voor dienen te bereiden op de examens SECT C3.

Doelen

 • Met kennis van zaken een wijknet afregelen en de bijbehorende apparatuur configureren
 • De informatie met betrekking tot het wijknet, zoals kabellengtes, geografische ligging en televoeding, verzamelen ten behoeve van de revisieverwerking
 • Bepalen of het optisch ingangsvermogen van de node binnen de marge valt
 • De optische node aan kunnen sluiten op de glasvezelinfrastructuur

Opbouw

 • Opbouw van het huidige moderne HFC netwerk
 • Historie van het coax netwerk
 • Opbouw van het huidige moderne HFC netwerk
 • Basiskennis elektriciteit, decibel en moduleren
 • Indeling van de frequentieband
 • Opbouw van een versterker en een optische node
 • Theorie van de televoeding inclusief het meten van spanning en stroom
 • Het meten met een TDR, theorie en praktijk
 • Signaalniveaus in het wijkvoewdingsnet.
 • Het configureren van nodes en versterkers
 • Het afregelen van de signaalniveaus, zowel niveau als sweep methodiek
 • Het uitvoeren van een optische power meting
 • Omgang met en inspectie en reiniging van glasvezelconnectoren

Bij de cursus ontvangt de deelnemer een lesboek met de gebruikte presentatiemiddelen maar ook met uitgeschreven leerstof en extra verdieping.

Afsluiting

Na het volgen van de cursus zal de cursist voldoende kennis en vaardigheden moeten hebben om CAI wijknet juist te configureren/afregelen en op te leveren. De deelnemer krijgt bij voldoende resultaat een bewijs van deelname en is voorbereid op deelname aan het praktijk examen SECT C3.

Voorkennis

Het is wenselijk dat de deelnemers een elektrotechnische achtergrond bezitten op MBO nivo 3 of in ieder geval affiniteit hebben met techniek en/of het vakgebied. Daarnaast dient de kennis en kunde van de Klict module 31226 (SECT B3) aanwezig te zijn.

+31 344 652240

De Geer 1A

4061 RP Ophemert