Cursus 41320 – SECT C4

Opleverwerkzaamheden Hoofdnet Infra (Glasvezel meten)

Terug naar cursusoverzicht

DUUR:
GROEP:
2 dagen
max 8 personen
PER PERSOON:
PER GROEP:
€ 610,00
€ 3.840,00
DUUR:
GROEP:
2 dagen
max 8 personen
PER PERSOON:
PER GROEP:
€ 610,00
€ 3.840,00

Inleiding

In de cursus SECT C4 Opleverwerkzaamheden Hoofdnet Infra (OTDR) meten glasvezel worden praktische en theoretische vaardigheden geleerd om glasvezelverbindingen verantwoord te meten en op te leveren. In de cursus worden de onderwerpen aan de hand van de SECT eindtermen behandeld.

Voor wie

Technici die zich bezig (gaan) houden met meten en opleveren in glasvezelnetwerken.

Doelen

 • Veilig kunnen werken in glasvezelnetwerken
 • Classificaties en risico’s van het werken met optische laserlichtbronnen kennen en hier verantwoord op kunnen anticiperen
 • Opgedane kennis analytisch kunnen gebruiken (golflengtespectrum, optische vensters, reflectie en verstrooiing, dispersie)
 • Typen vezels, hun toepassingen en eigenschappen kunnen herkennen en hier juist mee om kunnen gaan
 • De eigenschappen van Visual Fault Locator (lichtpen) en Traffictester te kennen en toe kunnen passen
 • Optical power metingen kunnen doen (power/lossbudget, referentiebepaling, gebruik meetsnoeren en mandrelspoel)
 • Eigenschappen van lasverbindingen kennen (standaard demping- en reflectiewaarden)
 • Eigenschappen van connectoren , PC en APC, getuned of gecentreerd kennen
 • Connectoren en koppelbussen kunnen inspecteren, reinigen en op juiste wijze kunnen behandelen
 • Eigenschappen van een OTDR-meter voor certificerende metingen kennen en toe kunnen passen
 • Belangrijke eigenschappen en instellingen van de OTDR kennen en toe kunnen passen (dynamisch bereik, dode zone, groepsbrekingsindex, pulsbreedte en afstand, demping vezel, reflectie (Fresnel en Rayleigh), meettijd, meetmethode TPA en LSA, gebruik markers)
 • Door gebruik te maken van het reflectogram (trace), de meetresultaten kunnen analyseren
 • Lasdemping, breuk of beschadiging en connectordemping kunnen herkennen
 • Storingen in glasvezelverbindingen m.b.v. optische meetapparatuur kunnen zoeken
 • Tweezijdige metingen uit kunnen voeren en de juiste meetgemiddelden kunnen bepalen
 • Meetrapportages voor kunnen bereiden en deze op juiste wijze kunnen interpreteren

Opbouw

 • Behandelen van de theoretische cursusdoelen
 • Behandelen van de praktische cursusdoelen
 • Meten met diverse meetinstrumenten op meerdere trajecten
 • Proefexamen SECT C4 praktijk

Bij de cursus ontvangt de deelnemer een lesboek met de gebruikte presentatiemiddelen en daarbij ook met uitgeschreven leerstof en extra verdieping.

Afsluiting

Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname. De deelnemer is voorbereid op deelname aan de examens SECT C4, theorie en praktijk.

Voorkennis

Het voorkennis/ervaringsniveau moet gelijk zijn aan niveau 3/4. Er is bij voorkeur enige praktische ervaring.

+31 344 652240

De Geer 1A

4061 RP Ophemert