Cursus 41323 – CKB Certified

(OTDR) Meten Glasvezel

Terug naar cursusoverzicht

DUUR:
GROEP:
3 dagen
max 8 personen
PER PERSOON:
PER GROEP:
€ 957,00
€ 6.024,00
DUUR:
GROEP:
3 dagen
max 8 personen
PER PERSOON:
PER GROEP:
€ 957,00
€ 6.024,00

Inleiding

In de cursus OTDR meten glasvezel worden praktische en theoretische vaardigheden geleerd om glasvezelverbindingen verantwoord te meten en storingen te vinden en op te lossen. In de cursus worden de onderwerpen aan de hand van de CKB eindtermen behandeld. De cursist kan na voldoende resultaat het CKB erkend certificaat behalen met een geldigheid van 5 jaar.

Voor wie

Technici die zich bezig (gaan) houden met het meten, opleveren en storing zoeken in glasvezelnetwerken.

Doelen

 • Veilig kunnen werken in glasvezelnetwerken
 • Classificaties en risico’s van het werken met optische laserlichtbronnen kennen en hier verantwoord op kunnen anticiperen
 • Opgedane kennis analytisch kunnen gebruiken (golflengtespectrum, optische vensters, reflectie en verstrooiing, dispersie)
 • Typen vezels, hun toepassingen en eigenschappen kunnen herkennen en hier juist mee om kunnen gaan
 • De eigenschappen van Visual Fault Locator (lichtpen) en Traffictester te kennen en toe kunnen passen
 • Optical power metingen kunnen doen (power/lossbudget, referentiebepaling, gebruik meetsnoeren en mandrelspoel)
 • Eigenschappen van lasverbindingen kennen (standaard demping- en reflectiewaarden)
 • Eigenschappen van connectoren , PC en APC, getuned of gecentreerd kennen
 • Connectoren en koppelbussen kunnen inspecteren, reinigen en op juiste wijze kunnen behandelen
 • Eigenschappen van een OTDR-meter voor certificerende metingen kennen en toe kunnen passen
 • Belangrijke eigenschappen en instellingen van de OTDR kennen en toe kunnen passen (dynamisch bereik, dode zone, groepsbrekingsindex, pulsbreedte en afstand, demping vezel, reflectie (Fresnel en Rayleigh), meettijd, meetmethode TPA en LSA, gebruik markers)
 • Door gebruik te maken van het reflectogram (trace), de meetresultaten kunnen analyseren
 • Lasdemping, breuk of beschadiging en connectordemping kunnen herkennen
 • Storingen in glasvezelverbindingen m.b.v. optische meetapparatuur kunnen zoeken
 • Tweezijdige metingen uit kunnen voeren en de juiste meetgemiddelden kunnen bepalen
 • Meetrapportages voor kunnen bereiden en deze op juiste wijze kunnen interpreteren

Opbouw

 • Behandelen van de theoretische cursusdoelen
 • Behandelen van de praktische cursusdoelen
 • Meten met diverse meetinstrumenten op meerdere trajecten
 • Maken van een theorie examen en een praktijk examen

Bij de cursus ontvangt de deelnemer een lesboek met de gebruikte presentatiemiddelen en daarbij ook met uitgeschreven leerstof en extra verdieping.

Afsluiting

Aan het eind van de cursus wordt een praktijk- en theorie examen afgenomen. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het KLICT® certificaat: Meten Glasvezel. De deelnemer is tevens voorbereid op deelname aan de examens SECT C4, theorie en praktijk.

Voorkennis

Het voorkennis/ervaringsniveau moet gelijk zijn aan niveau 3/4. Er is bij voorkeur enige praktische ervaring.

+31 344 652240

De Geer 1A

4061 RP Ophemert