Cursus 41329 – SECT B2/C2 Opfris

Installatie / opleverwerkzaamheden Wijkaftaknet

Terug naar cursusoverzicht

DUUR:
GROEP:
1 dag
max 8 personen
PER PERSOON:
PER GROEP:
€ 323,00
€ 2.030,00
DUUR:
GROEP:
1 dag
max 8 personen
PER PERSOON:
PER GROEP:
€ 323,00
€ 2.030,00

Inleiding

In de cursus Installatie- en opleverwerkzaamheden Wijkaftaknet Opfris worden praktische vaardigheden geleerd om signalen in een coax wijkaftaknet verantwoord te meten. Daarnaast wordt geleerd hoe een coaxkabel kan worden gepulst. Ook worden de praktische vaardigheden geleerd om een wijkaftaknet en een huisaansluiting verantwoord aan te leggen en af te werken. In de cursus worden de onderwerpen aan de hand van de SECT eindtermen behandeld. De cursist is na het volgen van de cursus voorbereid op het praktijk- en theorie examen SECT C2.

Voor wie

Monteurs die zich bezig (gaan) houden met het maken van huisaansluitingen in een kabeltelevisienet en die zich bezig (gaan) houden met het opleveren van een coaxverbindng in een wijkaftaknet. De cursus is bedoeld voor monteurs met ervaring die kun kennis en kunde willen opfrissen ter voorbereiding van een SECT B2/C2 praktijk examen.

Doelen

 • Civieltechnische tekeningen en ministerlijsten van een wijknet kunnen interpreteren
 • Lengte van diverse soorten coaxkabels kunnen bepalen met behulp van een TDR
 • Bepalen of een kabel een open eind heeft, kortgesloten is of is voorzien van een AOP
 • Signaal meten in een wijknet
 • Huisaansluitkabels op juiste wijze kunnen leggen
 • Een AOP (huisaansluiting) kunnen afmonteren in een meterkast
 • Huisaansluitkabels op juiste wijze en positie op de multitap kunnen monteren
 • Aanpassingen kunnen maken en doorgeven op tekeningen en taplijsten

Opbouw

 • Interpreteren van de documentatie zoals in de cursusdoelen is omschreven
 • Meten van signaalniveaus
 • Meten met een TDR, (kabels pulsen) en interpreteren van meetgegevens
 • Meten van kabellengtes, kabelsluitingen, open einden en ingewaterde kabels
 • Voorbereiden van diverse coax kabels zoals C3, C6 en C9
 • Monteren van diverse connectoren, coax koppelingen en connectorkabels
 • Monteren en plaatsen van een AOP in een meterkast
 • Afwerken van een huisaansluitkabel in een eindversterkast
 • Juiste positie bepalen op de multitap en hierop aansluiten

Bij de cursus ontvangt de deelnemer een lesboek met de gebruikte presentatiemiddelen maar ook met uitgeschreven leerstof en extra verdieping.

Afsluiting

Na het volgen van de cursus heeft de deelnemer voldoende kennis en vaardigheden die nodig zijn om CAI COAX verbindingen in een wijkaftaknet verantwoord op te leveren. De deelnemer ontvangt een bewijs van deelname bij voldoende resultaat en is voorbereid op deelname aan het praktijk examen SECT B2/C2.

Voorkennis

De deelnemer dient enige voorkennis/ervaringsniveau te hebben gelijk aan elektrotechniek, niveau 3. Hij heeft al enige praktische ervaring met de hierboven besproken werkzaamheden.

+31 344 652240

De Geer 1A

4061 RP Ophemert