Cursus 31225 – CKB Certified

Monteur Fiber to the Home klant aansluitingen

Terug naar cursusoverzicht

DUUR:
GROEP:
2 dagen
max 8 personen
PER PERSOON:
PER GROEP:
€ 625,00
€ 3.935,00
DUUR:
GROEP:
2 dagen
max 8 personen
PER PERSOON:
PER GROEP:
€ 625,00
€ 3.935,00

Inleiding

In de cursus Monteur Fiber to the Home klant aansluitingen (praktijk) zal de beginnende glasvezelmonteur de benodigde praktijk kunde worden bijgebracht. Zo zullen diverse gereedschappen worden behandeld en hoe deze worden toegepast bij het aansluiten van een FTU (Fiber Termination Unit) Ook worden cleave en fusielas- technieken uitgelegd en toegepast. De benodigde theoretische kennis (cursus 31222) dient wel als achtergrondkennis aanwezig te zijn.

Voor wie

De (toekomstige) glasvezelmonteur die verantwoord een glasvezel klant aansluiting wil kunnen maken en opleveren. (let op! alleen praktijk)

Doelen

 • Veilig en verantwoord om kunnen gaan met glasvezel en glasvezelresten
 • Verschillende glasvezelkabels en vezels kunnen strippen en kunnen reinigen
 • Diverse bewerkingen zoals cleaven en fusielassen zelfstandig uit kunnen voeren
 • Connectoren optisch kunnen controleren en kunnen reinigen
 • Zelfstandig huisaansluitingen in verschillende aansluitboxen kunnen maken en deze kunnen controleren
 • Zelfstandig m.b.v. een Powermeter en een lichtpen glasvezelaansluitingen kunnen controleren en op kunnen leveren

Opbouw

 • Veiligheid
 • Gereedschappen, toepassing / gebruik
 • Optische connectoren, inspectie en reinigen
 • Fusielassen
 • Afwerken FTU (actief en passief)
 • Meettechnieken (dB, dBm, powermetingen, OTDR beperkt)

Afsluiting

Aan het eind van de cursus wordt een praktijk examen afgenomen. Bij voldoende resultaat (en in combinatie met het deelcertificaat Fiber to the Home Basiskennis) ontvangt de deelnemer het door het CKB erkende KLICT® certificaat: Gecertificeerd monteur Fiber to the Home klant aansluitingen. Het certificaat heeft een geldigheid van 5 jaar.

Voorkennis

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij een technische achtergrond op VMBO niveau 2/3 te hebben of in ieder geval affiniteit hebben met het vakgebied. Kennis en ervaring met het afwerken en monteren van glasvezelverbindingen is niet vereist. Voldoende basiskennis glasvezel is wel vereist.

+31 344 652240

De Geer 1A

4061 RP Ophemert